مرکز آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

مرکز آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

این مرکز یکی از ریشه دارترین، علمی ترین و اصولی ترین آزمایشگاه های فنی و مکانیک خاک در کشور می باشد که سابقه ای نزدیک به نیم قرن را در زمینه کنترل کیفیت و خدمات مشاوره ای دارد این مرکز در سال 1352 با تامین تجهیزات لازم از کشورهای آلمان، سوییس و ایتالیا تاسیس گردید و تا کنون خدمات مشاوره ای، آزمایشگاهی و مطالعاتی در تمامی زمینه های تست فلزات، کنترل کیفیت جوش و بازرسی فنی، طراحی، ساخت و نصب سازه های فلزی، کنترل کیفی پروژه ها در زمینه قیر، آسفالت و انواع بتن، مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک و همچنین ارائه انواع روشهای بهسازی، انواع سازه نگهبان گودبرداریها و ... را برای کارفرمایان محترم ارائه نموده است. این آزمایشگاه اولین مرکز در سطح کشور است که دارای گواهینامه تایید صلاحیت استاندارد NACI17025 می باشد.

فعالیت این مرکز تعیین پارامترهای مقاومتی ، دوام ، خواص فیزیکی و شیمیایی کلیه مواد و مصالح مورد استفاده سیویل ، چه در محل استفاده آن در پروژه و چه در خارج از آن و در محل آزمایشگاه می باشد . همچنین خدمات ساخت و نصب اسکلت سازه فلزی و خدمات اجرایی و طراحی بهسازی و پایدارسازی خاک نیز توسط این مرکز ارائه می گردد.

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خود شامل پنج بخش اصلی می باشد :

v     بخش ژئوتکنیک و مکانیک خاک

v     بخش فلزات و بازرسی فنی جوش

v     بخش مقاومت مصالح

v     بخش آزمایشگاه های محلی

v     بخش مشاوره و خدمات مهندسی


دانلود کاتالوگ مرکز آزمایشگاه مکانیک خاک