سیستمهای کیفی

سیستمهای کیفی

شرکت کیفیت آزما اسپادانا جهت انجام هرچه باکیفیت تر امور و خدمات خود با بهره گیری از مشاوران متخصص و با سابقه اقدام به طرحریزی و استقرار سیستمهای مدیریتی زیر نموده است :

 سیستم مدیریت کیفیت    ISO9001:2008

سیستم مدیریت کیفیت در نفت، گاز، پتروشیمی و پیمانکاری   ISO/TS29001:2010

 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه   ISO10006:2003

سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان   ISO10002:2004